United Games

REGULAMENT UNITED GAMES

20 MAI 2017


REGULI GENERALE

 1. Pentru a participa la prima ediție a concursului UNITED GAMES fiecare concurent trebuie să fie de acord cu acest regulament.
 2. În cazul în care concurentul furnizează informații false la înscriere, acesta va fi descalificat.
 3. Toți participanții trebuie să se înscrie și să plăteasca taxa de participare înainte de termenul limită impus de echipa de organizare a CSTUG.
 4. Taxa de participare pentru concurs este 50 RON.
 5. În cazul în care acest concurs se anulează taxa de participare li se va returna tuturor concurenților înscriși.
 6. Concurenții trebuie să aibă cel puțin 16 ani pentru a se înscrie, iar participanții cu vârstă mai mică de 18 ani trebuie, în momentul înscrierii, să aducă consimțământul scris al părinților.
 7. Înscrierile pentru concurs se fac individual la recepția CST UNITED BOX, la telefon 0740.401.463 sau la recepția Decathlon Timișoara.
 8. ESTE RESPONSABILITATEA PARTICIPANȚILOR SĂ SE AUTOEVALUEZE ȘI SĂ SE ÎNSCRIE LA CATEGORIA POTRIVITĂ NIVELULUI LOR DE FITNESS.
 9. Vor exista patru categorii de participanți: Women, Men SCALED și Women, Men ADVANCED.
 10. La fiecare categorie de participanți există un număr limită de locuri: SCALED - Women, Men: 20 de locuri, RX - Women, Men: 15 de locuri.
 11. Pentru fiecare dintre cele patru categorii se vor premia primele 3 locuri.
 12. Concurenții înscriși la United Games trebuie să își păstreze categoria la care s-au înscris pe toată durata campionatului.
 13. Este responsabilitatea fiecărui atlet să se prezinte la ora impusă de organizatorii UG pentru înregistrarea în concurs și completarea fișei de înscriere.
 14. United Games își rezervă dreptul de a modifica numărul de locuri, de la o categorie de participanți, dacă se consideră că sunt prea mulți sau prea puțini înscriși.
 15. În cazul în care condițiile meteo nu vor permite desfășurarea concursului în aer liber, concursul se va anula.
 16. REGULI PROBE

 17. Toţi participanţii trebuie să aibă un comportament sportiv. Comportamentul nesportiv (discuţiile publice în contradictoriu cu alţi concurenţi sau cu organizatorii, sabotarea prin diferite mijloace a execuţiei probelor de către ceilalţi concurenţi) în timpul concursului poate duce la eliminarea din concurs.
 18. Înaintea fiecărui EVENT concurenţilor li se vor comunica şi explica standardele pentru fiecare exercițiu propus în cadrul probei O SINGURĂ DATĂ. Explicațiile vor veni din partea unuia dintre Head Judges sau Observatori.
 19. Este responsabilitatea atleților să fie prezenți la fiecare event-briefing. Cei care nu vor fi prezenți la aceste ședințe tehnice vor pierde dreptul de a face contestație la proba respectivă. Dacă acest lucru se întâmplă de două ori, atletul în cauză își va pierde dreptul de a depune contestație pe tot parcursul competiției.
 20. Dreptul la contestație îl are doar atletul în cauză sau antrenorul lui. Aceasta se realizează în primele 30 de minute de la comunicarea clasamentului final.
 21. Video-urile realizate cu camera, telefonul sau orice alt suport, fotografiile sau orice alte mijloace mass media nu vor constitui un motiv pentru schimbarea deciziei arbitrului desemnat sau a scorului primit. Doar Head Judge-ul sau Observatorul competiției au dreptul să facă acest lucru. Aceștia pot lua în considerare aceste probe, dar decizia finală le aparține și nu este influențată de factori externi.
 22. În cazul în care un concurent nu participă la una dintre probe, acesta nu va fi punctat la proba respectivă, dar rămâne în competiție.
 23. Pe toată durata unei probe, concurentul va fi jurizat de către o persoană desemnată de organizatori, pe care îl vom numi arbitru. Această persoană nu are obligația să numere repetările cu voce tare sau să ofere sugestii în execuția mișcărilor. Comunicarea concurent-arbitru trebuie să aibă un grad ridicat de formalitate.
 24. Concurenţii sunt responsabili să execute mișcările propuse în cadrul probei la standardele descrise înainte de începerea probei. Dacă aceștia nu întrunesc standardele, arbitrul nu va puncta repetările executate incorect.
 25. Organizatorii sau arbitrii pot, în orice moment al competiției, să o opreasca dacă ei consideră că unul dintre concurenţi riscă să se accidenteze.
 26. În cazul declanșării unui conflict între arbitru și unul dintre atleți, arbitrul are obligația să îl avertizeze pe atlet. La a doua sa abatere este chemat Observatorul, iar ulterior are loc descalificarea atletului.
 27. Pe durata desfășurării probelor de concurs, participanții vor purta tricoul de concurs, cu însemnele CST UNITED GAMES. În afara probelor este la latitudinea participanților ce îmbracă.
 28. UG își rezervă dreptul de a modifica și a adapta condițiile de lucru în care se desfășoară probele, dacă se consideră că acestea influențează în vreun fel execuția exercițiului, arbitrajul. Aceste măsuri sunt luate pentru buna desfășurare a probelor și a competiției.
 29. REGULI CLASAMENT

 30. Fiecărei probe din concurs îi corespunde un anumit număr de puncte. Punctajul este comunicat concurenților atât înaintea concursului, cât și pe fișele probelor.
 31. Calculul punctajului pe fiecare event se realizează în funcție de performanța concurentului în acea probă. Criteriile după care se stabilește acesta sunt comunicate tot pe Fișa atletului.
 32. Clasamentul va fi stabilit în funcție de punctajul cumulat de atleți în cadrul eventului. Ordinea în clasament pe fiecare event va fi comunicată public doar la încheierea concursului. Membrii echipei de organizare UG care realizează calculele nu au obligația de a comunica niciun rezultat în timpul concursului. Aceștia vor comunica doar cu cei doi Head Judges în cel mai discret mod. Comunicarea susținătorilor eroilor UG cu echipa de calcule este nepermisă.
 33. Echipa de organizare poate decide realizarea de clasamente intermediare în cadrul unei etape, în care acestea reprezintă criterii eliminatorii. Comunicarea regulilor și a numărului de concurenți care trec de la un event la altul se va comunica înainte de începerea concursului.
 34. Egalitatea punctajelor obținute după realizarea tuturor probelor de concurs înseamnă obținerea aceluiași loc în clasamentul final. Dacă sunt la egalitate câștigătorii primelor trei poziții, aceștia vor urca împreună pe podium.
 35. În cadrul fiecăreia dintre probe, punctajul obținut de concurenții aflați la egalitate le aduce ocuparea aceluiași loc, iar locul imediat următor, consecutiv, dispare, fiind substituit de către următorul. Eliminarea unuia dintre locurile din clasamentul unei probe este determinată doar de egalitatea punctajelor. Egalitatea aceasta poate elimina chiar mai mult de un loc în clasamentul probelor.